Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją procesu rekrutacji.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Czysta Polska Waldemar Kupś z siedzibą, znajdującą się na ul. Mickiewicza 21/3 w Trzciance(64-980), NIP:7631750607

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: wkups@czystapolska.pl.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych?

W celu realizacji procesu rekrutacji potrzebujemy przetwarzać Twoje

1. dane identyfikacyjne,

2. dane adresowe oraz kontaktowe

3. dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych,

4. dane dotyczące zainteresowań,

5. wizerunek

6. dane dot. stanu zdrowia – stopień niepełnosprawności

a więc w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Od kogo otrzymaliśmy Twoje dane?

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w odpowiedzi na ogłoszenia publikowane w:

1. https://erecruiter.pl/

2. https://pracuj.pl/

3. profil Administratora na Facebooku

4. zakładka rekrutacja na stronie www.czystapolska.pl

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Realizacja Procesu rekrutacji

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności art. 22[1] § 1 KP

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji osób ubiegających się o pracę i tym samym w oparciu o nie, ocenić zgodność oczekiwań osób ubiegających się o pracę z naszymi oczekiwaniami. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć ocenie zgodności oczekiwań finansowych osób ubiegających się o pracę z naszymi oczekiwaniami. Wyjątek ten wprowadziliśmy z szacunku do Twojego czasu.

Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy  o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako osoby ubiegającej się o pracę mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, biurom podatkowo-księgowym.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, np. USA. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie przepisów, tj. po zawarciu stosownej umowy powierzenia przetwarzania – do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield) lub w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Przez okres 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, o ile osoba ubiegająca się o pracę nie wyraziła zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, wówczas zgodnie z jego klauzulą zgody, a jeżeli klauzula tego nie wskazuje, przez okres 1 roku od otrzymania danych.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Składanie aplikacji jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem realizacji procesu rekrutacji. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na uch przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust. 2 lit. a) RODO. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;