Centralne systemy mycia - Aqua Foam

Centralne systemy mycia są najskuteczniejszą metodą utrzymania najwyższego poziomu czystości we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego. Znajdują swoje zastosowanie w zakładach przetwórstwa mięsnego, owocowo – warzywnego, przemyśle mleczarskim, browarniczym itp.Istotą systemu jest możliwość mycia ciśnieniowego oraz pianowania temperaturą wody 40 – 45 st. C, czyli precyzyjnego dozowania detergentów w postaci piany lub oprysku w całym zakładzie produkcyjnym. Dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu infrastruktury i usytuowaniu poszczególnych punktów mycia, system daje możliwość łatwego i szybkiego dostępu do wszystkich pomieszczeń, znacząco skracając czas procesu mycia, a precyzyjne dozowanie detergentów redukuje koszty utrzymania zakładu w czystości oraz znacząco wpływa na poprawę zasad BHP w zakładzie produkcyjnym.

Ze względu na możliwości projektowe i wielkość zakładów, w których centralne systemy mycia są montowane, możemy podzielić je na zcentralizowane i zdecentralizowane.

Zcentralizowany system mycia dedykowany jest do średnich i dużych zakładów przetwórstwa spożywczego, gdzie wymagany jest wysoki poziom utrzymania czystości. Pozwala uzyskać najwyższy poziom higieny, przy jednoczesnej redukcji kosztów.

System składa się z jednostki centralnej, systemu dozowania detergentów, stacjonarnych punktów mycia, węży oraz odpowiednich końcówek i lanc. Wysoka jakość stosowanych rozwiązań oraz spełnienie wymagających kryteriów w zakresie wydajności i przepustowości pozwala obniżyć koszty nawet o 35% w porównaniu z tradycyjnymi metodami mycia. Oszczędności oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko są możliwe dzięki obniżeniu zużycia ciepłej wody oraz środków chemicznych, a co za tym idzie zmniejszenie ilości zrzucanych ścieków.

Pompy oraz systemy dozujące zapewniają odpowiedni przepływ, ciśnienie oraz stężenie środka chemicznego nawet dla 20 punktów mycia jednocześnie. Najczęściej umiejscowione są w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym w centrum zakładu produkcyjnego, skąd za pomocą rurociągów zasilają poszczególne stacje satelitarne rozmieszczone w budynku. Każda stacja składa się z bębna z wężem, pistoletu oraz zestawu lanc i końcówek do odpowiedniego sposobu mycia.

Zastosowanie zcentralizowanego systemu mycia umożliwia bezpieczną obsługę bez konieczności wnoszenia do części produkcyjnej środków chemicznych o wysokim stężeniu. Wszystkie czynności związane z obsługą i ustawieniami urządzeń odbywają się w pomieszczeniu technicznym

system-scentralizowany

Zdecentralizowany system mycia umożliwia zakładom przetwórstwa spożywczego utrzymanie najwyższego poziomu higieny i jednocześnie pozostawia dużą elastyczność procesu mycia. System składa się z kilku elementów, które w połączeniu spełniają najwyższe standardy jakości i wydajności.

Dwa główne elementy zapewniają odpowiednie ciśnienie wody, przepływ oraz odpowiednie stężenie środka chemicznego do miejsc, w których są one potrzebne.

Jednostka centralna montowana jest na hali produkcyjnej, z której za pomocą rur woda rozprowadzona jest do stacji satelitarnych rozmieszczonych w poszczególnych miejscach zakładu, a środki chemiczne muszą być wnoszone na produkcję w celu przeprowadzenia procesu mycia. Każda stacja składa się z bębna z wężem, uchwytu na środek chemiczny i dezynfekujący, pistoletu oraz zestawu lanc i końcówek do odpowiedniego sposobu mycia.

Zdecentralizowany system mycia może być stosowany we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, ale przy instalacjach większych niż 5 satelitów należy rozważyć montaż centralnego systemu mycia.

system-zdecentralizowany

jednostka-centralna3Jednostka centralna
Jednostka-satelitarnaJednostka satelitarna
Jednostka-mobilnaJednostka mobilna
satelita_mobilnySatelita mobilny